Follow us
Начало > Новини > Съдържание
SLA включва кои елементи
Mar 14, 2017

Типични за SLA, включващи следния проект: разпространение до клиента на минимална честотна лента; ограничение на честотната лента на клиента; може да обслужва номера на клиента; може да повлияе на поведението на потребителя при промените в мрежата, настъпили в системата за уведомяване; да наберете достъп до наличния секс; използване на статистически данни; доставчиците на услуги поддържат минималната мрежа, като използват ефективността, като 99,9% ефективно работно време или ежедневно за 1 минута време на престой; различен клиент на приоритета на потока; поддръжка и обслужване на технологиите за клиенти; наказанието предвижда, че доставчиците на услуги не могат да отговорят на нуждите на SLA по конкретен начин.